Dearsum

Welkom op de site van het dorp Dearsum, een prachtig klein dorpje gelegen aan de doorgaande weg Sneek- Leeuwarden.

Dearsum is een oud terpdorp; archeologische vondsten die zijn gedaan uit Dearsum en omgeving dateren van vóór de jaartelling. Het dorp ligt aan de zuidoostelijke dijk van de voormalige Middelzee tegenover de Slachtedyk.

Nadat de voormalige Middelzeedijk bepuind was tot een rijweg tussen Sneek en Leeuwarden, heeft het dorp zich nauwelijks langs de nieuwe verkeersader ontwikkeld, al zijn er wel veel nieuwe ontwikkelingen aan deze verkeersader zelf.

Deze website is opgezet als actiepunt vanuit de visie 2012-2022. De site biedt de inwoners van Dearsum onder andere de laatste nieuwtjes, de digitale versie van het dorpskrantje en een agenda van de activiteiten. Ook voor alle bezoekers en geïnteresseerden biedt deze site informatie over het reilen en zeilen in Dearsum.

Informatie over het dorpsbelang, de verenigingen, de woningen, de Finne en de Merke kunt u op deze site terugvinden.

Heeft u een nieuwtje over Dearsum, wilt u iets kwijt, meld het dan bij ons! Samen houden we de site up-to-date.