Nieuws uit de gemeente

Parkeeroverlast? Hier wat informatie over het doen van meldingen. Open de brief!

Bekijk hier het concept van de Woonvisie 2017-2022 van de gemeente:

Nieuwsbrief: Mei de doar yn 'e hus

Ondernemerskracht in krimpregio's:

Kappen van bomen

In de gemeente Súdwest-Fryslân staan ruim 50.000 bomen. Om de twee jaar laten we alle gemeentelijke bomen controleren op veiligheid door speciaal opgeleide medewerkers. Soms is een snoeibeurt noodzakelijk. In het ergste geval moeten we bomen kappen omdat ze gevaar opleveren.

Er kunnen ook anderen redenen zijn om bomen te verwijderen zoals reconstructies of dunningen.

Zieke essen

In heel Nederland en Europa gaan essen massaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. Ook in Súdwest-Fryslân slaat deze ziekte helaas toe. In onze gemeente staan meer dan 11.000 essen. Hiervan zijn al 8.000 aangetast door deze ziekte. Deze winter worden er 400 zieke essen gekapt (ook in het deel van Littenseradiel). De verwachting is dat slechts 10% van de essen niet ziek wordt. Essen herstellen niet van deze ziekte. Zwaar aangetaste zieke bomen zorgen voor onveilige situaties, omdat ze kunnen omvallen of door het uitwaaien van dood hout.

Bomenkaart

Wilt u weten welke essen en andere bomen in de gemeente gekapt worden, waarom deze gekapt worden en of er weer nieuwe bomen komen? Ga dan naar de bomenkaart. Deze vindt u op onze website door te zoeken op ‘bomenkaart’ of ‘bomenkap’.

Wanneer kappen we de bomen?

Vanaf half november worden alle te kappen bomen gemarkeerd met witte kruizen. In december of januari beginnen we met het verwijderen van deze bomen.

Herplant

Bij het verwijderen van bomen beoordelen we iedere keer of herplant nodig is en zo ja, met welk soort.Het beleid is om zoveel mogelijk verschillende boomsoorten terug te planten. Hiermee wordt de biodiversiteit verhoogt en het risico verkleint voor toekomstige ziekten en plagen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer W. Zwerver van het team Beheer en Onderhoud Groen, tel.14 0515.