DEN

Energie bijeenkomst  DEN 26 september 2023

 

Op deze bijeenkomst zijn twee items behandeld.  Lees de twee presentaties voor een duidelijker beeld. Het traject op energiekeuze en maatwerkadvies.

Als DEN zijn we blij met de acties die diverse Dearsummers op energiegebied maken. Gezien de lage labelindicaties vallen we niet ver uit de buurt van het landelijke gemiddelde.

Maar voldoende is het niet met de ontwikkelingen die ons te wachten staan. 

Maatwerk

Harmen Bouwstra heeft als maatwerkadviseur veel ervaring met maatwerkadviezen en gaf aan niet lukraak aanpassingen uit te voeren zonder een goede opzet omdat teleurstelling over het resultaat dan tegen kunnen vallen. Na een brede uitleg over keuzes op energie en materiaalgebied (wist u dat biobased materiaal zoals vezelhennep uit Fryslân een hogere isolatiewaarde heeft)  is een korte uitleg gegeven hoe je stappen kunt nemen naar een meer energie neutrale woning.

Zoek ook een geschikt moment om dit uit te voeren, zoals verbouwing keuken, etc. Per huis is dit toch maatwerk. We nemen de bewoner bij de hand en de procedure is als volgt

Als eerste een advies op locatie à €.150,= inclusief btw.

Bewoners die deze keuze maken ontvangen het (basis) rapport en intakeformulier.

Nadat rapport is gelezen en ingevulde intakeformulier retour is verzonden wordt afspraak gemaakt voor Advies op locatie.

De €.150,= wordt achteraf in rekening gebracht en als na circa 3 maanden nog geen reactie retour wordt 50% van dit bedrag in rekening gebracht en het restant na het advies.

Na het advies op locatie kunnen bewoners beslissen welke vervolg adviezen zoals vermeld in de presentatie gewenst zijn en wanneer.

De kosten van  maatwerkadviseurs zijn veel hoger maar die betalen we  uit de subsidie via Grieneko.   Deze avond werd een gratis advies op maat verloot en Doeke heeft deze gewonnen.

 

Energie keuze

Als Den is via de energiecoach en waterzijdig inregelen en nieuwsbrieven veel over energiemaatregelen verstrekt. Isoleren staat bovenaan. Want als je energieverbruik laag is zijn de kosten relatief laag. Helemaal energieneutraal is denken we voor de meeste Dearsummers de eerst komende jaren nog niet aan de orde. En energieprijzen van leveranciers zullen steeds grilliger worden omdat deze markt gerelateerd is.  Alternatief is local 4 local waarin we zelf de lokaal aangemaakte energie kunnen afnemen tegen een vastgestelde kostprijs. Hierdoor worden we minder afhankelijk van de wereldmarkt en kunnen we via Energie van Ons dit organiseren. Hier hebben we indirect als Mienskip ook voordeel van omdat voor elke aansluiting geld terug komt in de coöperatie.

Deelname in wind en zonne-energie kan via coöperatie en kunnen certificaten aangeschaft worden maar men kan ook mee profiteren via Local 4 local  via EVO We komen komende maand bij jullie langs met een toelichting en deelname over:

Local 4 Local via EVO

Aanschaf certificaten

Ondersteuning organisatie (Dearsum/ Legeaen)

Dagelijks energie verbruik i.v.m. gelijktijdigheid bijvoorbeeld via “slimme" meterportal.nl

Maatwerkadvies   

 


PRESENTATIE DEN 26 sept 2023.pdf
Toekomstbestendig verduurzamen woningen 1 van 3 Dearsum 26 september 2023.pdf