Plaatselijk belang

Plaatselijk belang

Plaatselijk Belang Dearsum of Pleatslik Belang Dearsum is een vereniging die de belangen van het dorp en de inwoners behartigt. Bijna alle inwoners van het dorp zijn lid, hiermee wordt Plaatselijk Belang Dearsum breed gedragen in het dorp.

De activiteiten van Plaatselijk Belang Dearsum zijn veelomvattend. Er is een indeling te maken tussen belangenbehartiging richting het gemeentebestuur en overige sociaal maatschappelijke activiteiten.

Belangenbehartiging richting gemeente

Plaatselijk Belang Dearsum is gesprekspartner van het gemeentebestuur als het gaat om gemeentelijke aangelegenheden die Dearsum betreffen. Te denken valt hierbij aan:

 • Verkeersveiligheid

 • Openbare werken

 • Onderhoud wegen en groen

 • Inrichting van het dorp

Plaatselijk Belang heeft een signalerende functie, brengt wensen van de bevolking over aan de gemeente en treedt op als aanjager ter realisering van bepaalde plannen die staan omschreven in de visie.

Sociaal maatschappelijke activiteiten

Daarnaast heeft Plaatselijk Belang Dearsum een sociale maatschappelijke rol binnen het dorp. Ze fungeren als aanspreekpunt voor de verschillende commissies, maar ook voor de leden/inwoners van het dorp. Eenmaal per jaar heeft het Plaatselijk Belang Dearsum een voorjaarsvergadering en eenmaal een najaarsvergadering. Alle leden zijn dan van harte welkom en kunnen meepraten over de plannen en de toekomst van Dearsum.

Bestuursleden Plaatselijk Belang Dearsum:

 • Pieter Siksma (Voorzitter)

 • Ant Wiersma (Secretaris)

 • Toon Oomen (Penningmeester)


Huidige commissies:

Activiteitencommissie (AC)

 • Geeske Fennema

 • Jason Hol

 • Cor Jonkman


Bernecommissie (BC)

 • Er is op dit moment geen bernecommissie

Klik HIER voor ons privacybeleid