Doarpsnijs

Ynformaasje jûn 26 septimber.pdf

Donderdag 26 September

vanaf 19:30 informatie avond over Stikstof

zie hiernaast voor meer informatie.

Uitnodiging Burendag en 2e Merke dag op 28 September!

Jij komt toch ook?!

28 september uitnodiging.pdf

Het oranje fonds heeft Cor Jonkman geïnterviewd met betrekking tot de visie van de Finne.

Het oranje fonds heeft namelijk deels de nieuwe keuken/opslag gefinancierd.

Interview Oranje fonds

Uit de oude doos! Alweer 5 jaar geleden!

Het rode plein van Dearsum, klik hier.

Alle ballen verzamelen!

Nachtkaatsen en Jeu de Boules was een groot succes. 6 parturen en 12 Jeu de Boulers! Wat een opgave.

Stampuh!!!!

7 a 8 stampotten, 44 eters en 17 kilo aardappelen!

Alle stampers bedankt!! Hieronder een aantal foto's van de avond.

112... Politie?

Aan het eind van de dorpsbelang-vergadering kwam onze wijkagent Trinus Hoekstra langs om zich te introduceren. Daarnaast gaf hij ons tips omtrent inbraakpreventie. In de Finne liggen folder als je de tips nog eens rustig wilt doorlezen.

Bij nood belt u 112 en anders 0900-8844.

Whatsapp buurtpreventie

Daarnaast kwam de whatsapppreventie ook ter sprake. Wij hebben namelijk in Dearsum een Whatsapp groep, waarin alle inwoners verdachte praktijken kunnen vermelden om zo te waarschuwen.

Wil jij ook in de groep? Vraag Lia Oppewal om je toe te voegen, zij is beheerder van de groep.

Pompel de pompeloen... pompoen!

Begin dit jaar hebben alle inwoners van Dearsum van de activiteitencommissie pompoenzaadjes gekregen.

Het was de bedoeling, voor wie dat leuk vond, deze te planten en te verzorgen. De beloning daar voor degene die de grootste pompoen had gekweekt.

De winnaars zijn Ids en Johanna Schaap. Zij hebben een mooie foto met de pompoen op canvas gewonnen!

Hiep Hier Hoera, de Finne 1 jaar!...

Iedereen bedankt! Een super gezellige avond met muziek van Johannes Blanksma.