Doarpsnijs

klik hier voor de agenda


Merke 2023 - Barbeque


Merke 2023 - Zeskamp

Dearsumer Merke!

Zaterdag 1 Juli:

13.00 uur Zeskamp (o.a. spijkerslaan, sjoelen en penalty schieten)

17.00 uur Petsjeballen

18.00 uur Barbeque (vegetarisch mogelijk)

19.30 uur Muziek met een DJ

Zondag 2 Juli:

13.00 uur Kaatsen of Jeu de boules

17.00 uur Pubquiz en prijsuitreiking

18.00 uur Snacks

Voor de kinderen is er een springkussen!

De vlaggetjes in het dorp hangen al!

Bij vragen neem gerust contact op met Geeske, Jason, Wiljo of Petra.

Oudjaarsdag oliebollen en meer.. 

In de Finne vanaf 17.00!

Nieuwjaarsborrel op 14 januari! 

 In de finne vanaf 17.30uur. De beste wensen onder het genot van een hapje en een drankje.

Wie wil helpen stamppot koken?

Oproep van de activiteitencommisie! 4 Februari is er stamppot eten (met borrel vooraf) in de Finne. Hiervoor worden er 4 mensen gezocht die willen helpen met eten koken. Wie wil helpen? Graag opgeven bij Geeske of via activiteiten@dearsum.nl


Dorpskrant - nr 98 -  December 2022

Het nieuwe dorpskrantje is uit. In deze editie o.a.:

Het kerstdorp van Petra
Duurzaam dearsum: zero waste door Lolkje
Recepten om te eten, om mee te wassen en voor de vogels
Hedendaags buorkjen

Stremming Buorren op 29 november

Op 29 november wordt er gewerkt aan de kerktoren. Het galmgat waar de klok door naar buiten en binnen is getakeld, moet gerestaureerd worden. Om deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, wordt een hoogwerker geplaatst.

De Buorren zijn daarom gestremd vanaf 7.30 uur tot in de middag. 

Een ieder die 's ochtends met de auto weg moet, wordt verzocht om buiten het dorp te parkeren.

Hedendaags boeren

Op 9 november was er in de Finne een avond over hedendaags boeren.

Pieter, Teake Piet, Johannes en Jorrit hebben verteld over wat het boer zijn tegenwoordig inhoudt.

Het was een interessante avond over o.a. fokken, eiwit gehaltes, weidegang, weidevogels, stikstof en biologisch boeren.

Dearsum Energie Neutraal - 19 oktober

Op 19 oktober was er in de Finne een bijeenkomst van DEN, met als onderwerp het waterzijdig inregelen van de CV.

Toon heeft een CV inregelcursus gedaan via Grieneko, de inwoners van Dearsum kunnen Toon vragen om samen naar hun CV installatie te kijken.

Ook kan er door DEN met een warmtecamera een beeld van de isolatie verkregen worden. Verder zijn er bij diverse inwoners tips gegeven om het energieverbruik te verminderen.

112... Politie?

Aan het eind van de dorpsbelang-vergadering kwam onze wijkagent Trinus Hoekstra langs om zich te introduceren. Daarnaast gaf hij ons tips omtrent inbraakpreventie. In de Finne liggen folder als je de tips nog eens rustig wilt doorlezen.

Bij nood belt u 112 en anders 0900-8844.

Whatsapp buurtpreventie

Daarnaast kwam de whatsapppreventie ook ter sprake. Wij hebben namelijk in Dearsum een Whatsapp groep, waarin alle inwoners verdachte praktijken kunnen vermelden om zo te waarschuwen.

Wil jij ook in de groep? Vraag Johan Osinga om je toe te voegen.

Pompel de pompeloen... pompoen!

Begin dit jaar hebben alle inwoners van Dearsum van de activiteitencommissie pompoenzaadjes gekregen. 

Het was de bedoeling, voor wie dat leuk vond, deze te planten en te verzorgen. De beloning daar voor degene die de grootste pompoen had gekweekt. 

De winnaars zijn Ids en Johanna Schaap. Zij hebben een mooie foto met de pompoen op canvas gewonnen!

Hiep Hier Hoera, de Finne 1 jaar!...

Iedereen bedankt! Een super gezellige avond met muziek van Johannes Blanksma.